c# net use komutu

c# ile net use işlemleri yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kod bloğu tam size göredir ve denenmiştir.

Net Use Nedir ?

Net use komutu başka bir bilgisayardaki paylaşımı kendi bilgisarımız dan atanmış sürü harfine bağlar (map) eder. Bu yöntem ile map edilmiş sürücü üzerinden paylaşımdaki bilgisayara kısa yoldan erişmiş oluruz. Map ile yani net use ile bir diski map yada bir yazıcıyı da map edebilirsiniz. Net use komutu tarihsel olarak çok eski ve kullanışlı bir komuttur günümüzde halen çok fazla kullanılmaktadır.

Kullanım Şekli 

net use x: \\paylasımbilgisayar\paylasilanklasör parola /user:kullaniciadi /persistent:yes

Process process = new Process();
ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
startInfo.FileName = “cmd.exe”;
startInfo.Arguments = @”/C net use x: \\paylasimyapanmakine\paylasilandosya sifre /USER:kullaniciadi”;
process.StartInfo = startInfo;
Process.Start(startInfo);

silmek isteseniz tüm bağlantıları

startInfo.Arguments = @”/C net use * /del /yes”;