FreeBSD VLAN Oluşturmak, Silmek, Yapılandırmak

Vlan Eklemek

#ifconfig {vlan-name} create

VLAN kimliği, IP adresi ve ağ maskesi fiziksel arayüzü ile VLAN arayüzü ilişkilendirmek ve atamak için:

# ifconfig {vlan-name} {ip-address} netmask {subnet-mask} vlan {vlan-id} vlandev {physical-interface}

Örnek : # ifconfig vlan5 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 vlan 5 vlandev em0

VLAN arabirimi kaldırmak için:

# ifconfig {vlan-name} destroy

 

Dayanıklılık VLAN Yapılandırması

# nano /etc/rc.conf
aşağıdaki gibi ekleme / değiştirme:

cloned_interfaces = "vlan0" 
ifconfig_vlan0 = "inet xxxx maskesi yyyy vlan 2 vlandev em0"