Author Archives: karakas

0x00000709 yazıcı hatsı çözümü

0x00000709 yazıcı hatası çözümü Aşağıdaki update katoloğunu yükleyin yazıcı hatasını düzeltecektir. http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2021/11/windows10.0-kb5007253-x64_56eae3ea4ddb22105db274b6d903cd73dfaea5ed.msu

Windows 0x0000011b Ağ Yazdırma Hatası Nasıl Düzeltilir

Windows Güncelleştirmelerini (KB5005565) kaldırmadan en son 0x0000011b yazdırma hatalarını düzeltmek için bu ay varsayılan olarak etkinleştirilen CVE-2021-1678 azaltmayı devre dışı bırakabilirsiniz. “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print” anahtarına gidin , “RpcAuthnLevelPrivacyEnabled” adlı yeni bir DWORD-32 bit değeri oluşturun ve aşağıdaki kayıt dosyasında gösterildiği gibi “0” olarak ayarlayın.

windows firewall sql port açma kuralı .bat olarak kaydet

netsh advfirewall firewall add rule name=”Open Port 80″ dir=in action=allow protocol=TCP localport=80 @echo ========= SQL Server Ports =================== @echo Enabling SQLServer default instance port 1433 netsh advfirewall firewall add rule name=”SQL Server” dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433 @echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434 netsh advfirewall firewall add rule name=”SQL Admin Connection” dir=in action=allow protocol=TCP localport=1434

Read More

pfsense Unable to retrieve package information.

pfsense Unable to retrieve package information. pfsense paket güncellemesinde hata alıyorsanız. var olan depoyu güncellemek ve aşağıdaki kodu girmek gerekli. Available Packages   FreeBSD: { enabled: no } pfSense-core: { url: “pkg+https://files00.netgate.com/pfSense_v2_5_1_amd64-core”, mirror_type: “srv”, signature_type: “fingerprints”, fingerprints: “/usr/local/share/pfSense/keys/pkg”, enabled: yes } pfSense: { url: “pkg+https://files00.netgate.com/pfSense_v2_5_1_amd64-pfSense_v2_5_1”, mirror_type: “srv”, signature_type: “fingerprints”, fingerprints: “/usr/local/share/pfSense/keys/pkg”, enabled: yes }  

Read More